Okazja na dziś.

Wspomnienia i święta w Kościele katolickim - św. Franciszek Antoni Fasani (prezbiter)

Następna okazja

Dostępne aplikacje mobilne na:


© Copyright 2022 OkazjaDoPicia.pl - [email protected].